DBP Partners

De wereld verandert. En snel. Alles is in beweging. We leven in een wereld vol uitdagingen maar ook voortdurende mogelijkheden. Voor ieder van ons. De grote uitdagingen waar we nu voor staan kunnen enkel opgelost worden door met betrokken mensen samen in actie te komen. 

DBP Partners maakt dit mogelijk.

we walk the talk

Betrokkenheid is voor DBP Partners key! Wij brengen burgers, bedrijven, organisaties en overheden samen en zorgen voor dialoog. Zo creëren we vanuit onderzoek, participatie, nieuwe technologie, kennis, engagement, samenwerking en vertrouwen duurzame en impactvolle oplossingen.

Jouw vraag is ons vertrekpunt. We luisteren goed naar de noden en uitdagingen en ontwikkelen – versterkt door onze ervaring – een plan van aanpak op maat. Op deze manier werken we aan een echt antwoord op die vraag. Met het juiste talent, de gepaste methodieken en tools bouwen we de best mogelijke oplossing voor de voorliggende uitdaging. We gaan voor een resultaat met de grootste impact, niet persé het snelste of gemakkelijkste. 

Het inzetten op betrokkenheid, onderzoek en participatie is een meerwaarde in vele domeinen: klimaat, mobiliteit, onderwijs, gezondheid…

Ons netwerk herbergt ruim 40 experts. Zo hebben we altijd wel het juiste talent in huis én beschikken we over een breed netwerk waarmee we de extra juiste ‘menskracht’ op het juiste moment kunnen aankoppelen.  

over ons

DBP partners is een netwerk van experts dat mensen in beweging brengt rond maatschappelijke thema’s. Op basis van straffe vakkennis, tools, ervaring en innovatie pakken we samen met onze klanten complexe veranderprocessen en maatschappelijke uitdagingen aan. 

Dankzij onze tools en diensten ondersteunen wij jouw project met een visie en praktische input gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Wij ontwarren voor jou de knoop en zorgen voor een kwalitatief en duurzaam antwoord op elke uitdaging. 

Bij DBP Partners bundelen Indiville, Levuur en Tree company hun krachten en vormen ze samen een sterk netwerk. 

Onderzoek & advies

Hoe blijf je bij? Hoe weet je wat er leeft? De samenleving verandert. En dat doet ze snel! Indiville stelt daarom haar kennis en maatschappelijke inzichten ter beschikking van organisaties, overheden en bedrijven. Zo speel je makkelijk in op maatschappelijke evoluties en kan je snel en gericht aan de slag.

Wij bij Indiville stellen ons op als actieve partners die op basis van innovatief onderzoek en een creatieve aanpak komen tot het uitdenken van succesvolle acties samen met onze klanten.

Ontwerp en begeleiding van participatieve processen

Wil jij samen met je partners en andere belanghebbenden werken aan de maatschappelijke vraagstukken waar je van wakker ligt? Wij ontwerpen en begeleiden stakeholderprocessen op maat. Via participatie en co-creatie loodsen we overheden en organisaties doorheen complexe veranderprocessen die impact hebben op onze toekomst.

Wij bij Levuur zijn geëngageerd én down-to-earth. We’re all gamechangers.

Online participatie

Wil je burgers informeren of betrekken bij maatschappelijke uitdagingen of het beleid, maar weet je niet hoe daaraan te beginnen? Nieuwe technologie creëert hiervoor tal van mogelijkheden. Tree company begeleidt je naar de beste aanpak en zet bestaande of op maat gemaakte websites en tools in voor meer geïnformeerde en betrokken burgers. 

Bij Tree company combineren we kennis van politiek en participatie met knowhow en expertise op het vlak van technologie, software en digitale evoluties. Een unieke combinatie. 

Wij bij Tree company zijn digitale experts met een focus op online informatie en participatie. We zijn een innovatiebureau voor online democratie.

CONTACT

Blijf betrokken en schrijf je in voor de nieuwsbrieven van

Indiville, Levuur en Tree company.

Privacy